dimarts, 28 d’agost de 2007

Bagues i Cordinos

Els anells de cinta o bagues i els cordinos són uns elements auxiliars de l’escalada indispensables.

En l’escalada de vies semiequipades són molt utilitzades.

El seu ús és molt polivalent: per muntar reunions, passar per arbres o ponts de roca, unir assegurances, en l’autossegurament, etc...

Podem escollir entre cintes cosides o amb nus, entre construïdes amb niló o amb nous materials, i amb longituds entre 10 cm i 240 cm.

Fins ara les bagues solsament es fabricaven en NILÓ. El niló és un material sintètic del què es fan filaments elàstics, molt resistents.


Amb 19 mm d’ampla i cosits a màquina, els anells de niló assoleixen una resistència de 25 kn i amb 25 mm, 30 kn. Tenim altes resistències i durabilitat amb un acceptable pes. Els seus únics inconvenients rauen en l’impacte negatiu del sol en la fibra i en la seva relativa poca flexibilitat.

La introducció de noves fibres com el DYNEEMA o SPECTRA han revolucionat més aquestes característiques. Una baga de Dyneema de 15 mm d’ampla és un 40 % més lleugera que una de 25 mm de niló, assolint una resistència de 22 kn.

El Dyneema és aproximadament un 800 % més resistent a l’abrasió que el niló. Per diferenciar-les de les bagues de niló, aquestes cintes apareixen presentades amb punts, identificant-se ràpidament.

Les bagues i cordinos que utilitzem a l’escalada cal que tinguin una resistència similar als mosquetons, ja que ocupen el mateix lloc dins la cadena de seguretat. Aquesta resistència no pot ser inferior a 22 Kn (2.200 daN).

Les bagues de niló venen marcades per línies paral.leles (fils testimoni) al llarg d’una cara i cadascuna equival a 5 Kn.

La longitud i disposició de les bagues i cintes en els ancoratges intermedis és molt important per dirigir la corda el més recte possible i evitar un excés de fregament que ens pot esgotar quan progressem.
Cal tenir en compte que les bagues llargues també allarguen l’alçada de la potencial caiguda, aproximadament el doble de la longitud de la baga i cal tenir-ho clar en assegurances properes a terra o a alguna lleixa per no fer un aterratge no desitjat.

Les bagues cosides superen en resistència a les de nus (un 20% més resistents).

En cas de fer algun nus és important deixar els caps sobrants una mica llargs, perquè amb l’ús tenen tendència a fer-se més curts i vigilar-los bé.

La resistència de les bagues i dels cordinos pot disminuir segons l’angle en què hi treballen i també per l’esquenyats que estiguin.
Les bagues pels ancoratges naturals (ponts de roca, arbres, ...) cal que siguin suficientment llargues per obtenir un angle de treball el més agut (tancat) possible i mai superior a 90º.

La resistència d’un cordino es calcula multiplicant el diàmetre per ell mateix i el resultat per 20 (exemple, un cordino de 8 mm tindrà una resistència de 8 x 8 = 64 x 20 = 1.280 daN o 12,8 Kn)

Cal portar cordinos de POLIAMIDA de 6 mm i 7 mm de diàmetre i de 1 i 2 metres de longitud (resisteixen entre 7 kp en simple i fins a 22 kp en doble).

Els cordinos de DYNEEMA o de KEVLAR de 5,5 mm resisteixen més (16 kp en simple i fins a 40 en doble) però són més rígids i cal un nus de triple pescador per tancar-los.

Els cordinos són molt útils per construir estreps, nussos autobloquejants tipus machard-prussik o per muntatges de ràpels.

Diàmetre 3mm
Ús auxiliar (portar penjat quelcom ...)
Diàmetre 4 mm
Ús auxiliar (portar penjat quelcom ...)
Diàmetre 5 mm
Ocasionalment per muntar un rapel de fugida, sempre sobre dos anells i mai sobre cap ancoratge tallant.
Diàmetre 6 mm
Ocasionalment per muntar un rapel de fugida, sempre sobre dos anells i mai sobre cap ancoratge tallant. També per a nussos autobloquejants sense una càrrega molt forta.
Diàmetre 7 mm
Ideal. Per muntar reunions bloquejades, rapels de fugida i nussos autobloquejants. També en doble per llaçar assegurances intermèdies com ponts de roca i arbres.
Diàmetre 8 mm
Igual que els de 7 mm.

Les longituds de les nostres bagues variaran en funció de la feina a realitzar...

Longitud 10 cm
Les utilitzem per a aconseguir cintes exprés unint dos mosquetons. Poden ser obertes o cosides.
Longitud 15 cm
Igual que les anteriors per més llargues
Longitud 30 cm
Tant per cintes exprés llargues, molt indicades en terreny d’aventura o com anell de cinta. Inconvenient: no es poden portar creuades sobre el pit.
Longitud 60 cm
És la mesura ideal per a un anell de cinta. Es poden dur perfectament creuades sobre el pit i s’utilitzen per a multitud de situacions. Perfectes per triangular reunions de dues assegurances properes.
Longitud 90 cm
Útils en l’escalada, però molt incomodes de dur. Creuades pengen molt i ens obliga a dur-les nuades al talabard.
Longitud 120 cm
Amb les de 60 cm, son les més recomanables. Creuades en doble es porten molt bé sobre el pit i en s’ofereixen la possibilitat de triangular reunions amb tres ancoratges o qualsevol altre ús.

Per tancar els nostres cordinos utilitzarem un NUS DOBLE PESCADOR (1) i per les nostres bagues utilitzarem el clàssic NUS PLA de CINTA (2).Alguns errors evitables....

Cal evitar escalar en “top-rope” o despenjar a ningú utilitzant tant sols una baga o un cordino unit a un ancoratge sense mosquetó de seguretat.
Els cordinos i les bagues són molt sensibles a la calor, l’anell es deteriora i es fon pel fregament de la corda i finalment... es trenca!
Utilitzarem sempre un mosquetó amb tanca o un maillon.


Si hem d’utilitzar un cordino fent un Prussik o un Machard per remuntar una corda, cal evitar el bombament de la corda mentre guanyem alçada, arrossegant-lo amb la mà el més a prop del nostre.
Si no, el bombament de la corda més la longitud de l’anell de cordino poden incrementar l’alçada d’una possible caiguda i per tant, si caiem, el niló del nostre cordino es pot cremar per la calor del fregament i la pressió contra la corda d’escalada i ... trencar-se!


També és important que quan utilitzem una baga amb un nus, aquest no quedi en contacte amb la roca perquè un petit sortint de la paret podria fer que el nus s’afluixés fins a obrir-se...


Quan fem qualsevol nus de tancament, cal ser generós deixant força tros de corda en els dos caps per evitar sorpreses que fan possibles lliscaments del mateix nus.


5 comentaris:

Gatsaule ha dit...

Exhaustiu i molt interessant, com sempre.

I també com sempre, et faig un petit afegitó: En alguns casos, una anella de cordino amb nus es pot col·locar en algun merlet de manera que el nus quedi empotrat en la fissura. Això augmenta la resistència de l'ancoratge i evita que l'anella salti pels moviments de la corda.

Els nusos empotrats són bastant resistents i es poden utilitzar a vegades com a tascons de fortuna.

Josep Cerés ha dit...

Com sempre, fitxa tècnica força útil (per qui vulgui millorar-se en seguretat) i ben explicada i il.lustrada. Et felicito.
Podries fer una fitxa sobre les diferències i característiques de friends, camalots i empotradors amb motlla?
Gràcies, pescador.
TINET

jaumeppiqueras ha dit...

Bona feina! i útil, és d'agraïr aquesta feinada que fas, mai acabem d'aprendre prou.

Kutrescaladors ha dit...

Ep!!! aixó m'agrada! interessant...bon recull! no paris!

no se per on vaig veure un article sobre el que comenta en Gatsaule, sobre utilitzar nusos empotrats, era molt interessant també!

Estàs fent una tasca molt necessaria!!i en català!!

Pekas ha dit...

Prometo leermelo con calma... pero por ahora ... cómo siempre...interesante... :-)))

Graçioes per la teva dedicaçió...