dissabte, 17 de novembre de 2007

Retirar-se enmig d'una via....de manera segura.

Comença a ploure, tenim un mal dia i no ens atrevim a seguir, ens trobem malament...

Aquestes i d’altres circumstàncies poden aparèixer enmig d’una via i obligar-nos a abandonar, però com ho farem d’una manera segura?.

El més probable és que ens trobem a prop d’un punt d’ancoratge fix o instal.lat per nosaltres, en tot cas, ens autoassegurarem utilitzant una baga i un mosquetó de seguretat.

Cal comunicar al company la nostra situació i fer-li saber la maniobra que utilitzarem per baixar fins a la reunió.

Valorar el punt d’ancoratge i decidir si cal i es pot reforçar d’alguna manera.

Finalment hem de decidir: muntem un rapel o ens despenja el company?

Si hem utilitzat més de la meitat de la corda (per això cal marcar-les) tant sols tenim la possibilitat de muntar un rapel, ja que la longitud de corda que té el nostre company no seria suficient per despenjar-nos.

Si hem utilitzat menys de la meitat de la longitud de la corda, el nostre company ens podrà despenjar.



Despenjar-nos d’un sol punt d’ancoratge és una maniobra un tant irresponsable i insegura.

És sempre preferible abandonar material en la paret per reforçar un punt, que jugar-nos la vida confiant en una sola peça, sigui un clau, parabolt, friend o tascó.

Solament en determinades ocasions, i davant la impossibilitat de reforçar els ancoratges, podem utilitzar la maniobra de despenjar-nos d’un sol punt.

Serà sempre el nostre últim recurs.

Utilitzarem un NUS AUTOBLOQUEJANT (1), preferiblement el machard bidireccional, per protegir-nos davant d’un trencament de l’ancoratge d’on ens despengem (2), quedant-nos retinguts sobre el penúltim punt d’assegurança col.locat a la paret (3).

1.Utilitzarem un cordino de 7 mm. i d’un metre i mig (més o menys) de longitud. Per unir-lo al talabard, farem servir dos mosquetons de seguretat.

2. En l’ancoratge col.locarem un mosquetó de seguretat, un parell de mosquetons simples oposats o millor un maillon, per on passarem la corda.





Recordem: mai ens despenjarem directament sobre un cordino o baga, el fregament amb la corda els cremaria. Tampoc ho farem directament sobre cables o pedres.

3. Sobre la corda que ens arriba del company (de sota nostre), col.locarem un nus machard bidireccional, unint-lo al talabard amb dos mosquetons de seguretat.

4. El següent pas és senzill. Simplement ens deixarem despenjar pel company, al mateix temps que nosaltres desplacem el nus machard per permetre’ns el descens.

5. Durant la baixada, anirem retirant les assegurances que durant l’escalada havíem col.locat. Si el punt d’on ens despengem saltés, sempre ens quedaríem penjats de l’assegurança que tenim a l’alçada dels peus, bloquejats pel nus machard.


Sense el nus autobloquejant, arribaríem al terra, degut a la longitud de corda que tenim desplegada entre nosaltres i la següent assegurança.

Mai podem refiar-nos del material que ja hi ha a la paret.
No sabem si aquell parabolt està ben posat o no, o si el pobre ja ha sofert moltes caigudes.

Si per qualsevol motiu, decidim retirar-nos, fem-ho de manera segura:
Si és possible, reforçarem el punt, encara que tinguem d’abandonar material.

Si el llarg està assegurat amb ancoratges d’expansió (parabolts, spits, etc.), intentem unir al menys dos dels punts, utilitzant una baga llarga o cordino, abans de baixar-nos d’un sol punt.

Si no és possible cap solució anterior, cal utilitza la tècnica del nus autobloquejant.
.
El descens, cal realitzar-lo d’una manera lenta, segura i controlada, evitant sobrecàrregues en les assegurances i fregaments innecessaris.
.
Si la via és en diagonal o desplomada, és convenient col.locar una cinta per sobre del machard nint el talabard a la corda que baixa, per mantenir-nos a prop de la paret.

3 comentaris:

Gatsaule ha dit...

Llegint això, veig que tampoc no ho vam fer tan malament, a Canalda !

jaumeppiqueras ha dit...

Hola Pescador! un dubte, perquè dos mosquetons de seguretat al Machard bidireccional? jo en faig servir tan sols un...

Star Fisherman ha dit...

Ei Jaume!
Correcte, un sol mosquetó de seguretat és correcte.
En cas de ser mosquetons sense tanca de seguretat, si que caldria possar-ne dos contra-xapats.
Merci per l'apunt!