dimarts, 26 de gener de 2010

Curs d’Orientació en Mitja i Alta Muntanya (iniciació)

L’Escola de Muntanya CIM de l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró organitza:
Curs d’Orientació en Mitja i Alta Muntanya (iniciació)
Dies 24, 27 i 28 de febrer del 2010

PROGRAMA

Presentació

“…No es més qui més alt arriba, sino aquell que influenciat per la bellesa del que l’envolta, més intensament sent i viu...”Maurice Herzog (Gran Alpinista Francés)

Matèries a impartir i els seus objectius terminals
Aprofundir de manera específica en el coneixement de les diferents tècniques d’orientació sempre necessàries per tal de poder traçar i seguir itineraris de mitja i alta muntanya de forma eficaç i segura. Tan de dia com de nit com en condicons meteorológiques adverses.Conèixer i practicar les tècniques d’orientació amb mapa i brúixola. Ús del receptopr GPS.
Orientació amb mitjans alternatius: orientació pel sol, coneixement de l'entorn orogràfic (cap a quin sentit corren rius i valls a la zona on som), estels, molses...

Organització
El curs consta dues sessions teòriques i dues sessions pràctiques.
Teòriques: primera part el dimecres dia 24 a les 21h00 i segona part el dissabte dia 27 a les 09h00. Ambdues a la sala audiovisual de de l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró.
Pràctiques: dissabte dia 27 a Cabrera de Mar-Burriach i diumenge dia 28 a Montserrat (Agulles).
L’organització aportarà el material comunitari necessari per la realització de l’activitat com són: mapes de la zona, material gràfic per a les pràctiques, GPS i fulls tècnics pels alumnes.

Inscripcions
Les places estan limitades a 12 participants.
El Curs no es durà a terme si no s’aconsegueixen un mínim de 8 participants.
Caldrà estar en possessió de la Llicència Federativa 2010 o contractar una assegurança provisional.

Direcció del Curs
Pere Tutusaus Cinca -Instructor de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya i membre ECAM-

Matrícula
L’import del curs és de 55,00 €. Els desplaçaments no estan inclosos. El pagament es realitzarà mitjançant una transferència al n. de compte Caixa Layetana: 2042-0007-99-3300003334, deixant clar el “nom i cognoms” i el concepte “Curs d’Orientació en Mitja i Alta Muntanya”
L’ordre de recepció de les transferències serà l’utilitzat per a l’adjudicació de les places.També es pot formalitzar la matrícula a la Secretaria de l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró, al Passatge del Pou d'Avall, núm. 1 (cantonada Baixada de les Escaletes), de dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre.
En tots dos casos cal enviar un mail a
cimagrupe@gmail.com amb les vostres dades personals: nom, cognoms, i telèfon mòbil. La inscripció es tancarà el dia 29.

Programa
- Mitjans i instruments d’orientació (mapa, brúixula, altímetre i GPS)
- Ús de la brúixula i el mapa (orientació, traçat d’itineraris i rumbs, triangulacions...)
- Traçat teòric i desenvolupament sobre el terreny d’itineraris. Proves i circuits d’orientació.
- Iniciació en l’ús del receptor GPS.

Llistat de material
Búixula de base plana (tipus transparent), escalímetre, GPS (si en teniu) i frontal.
Roba esportiva i d’abric, impermeable, motxilla, calçat resisitent i còmode amb sola adherent, protecció solar (crema i ulleres). Menjar i beure per tot el dia.

El curs inclou
Monitors i instructors titulats per l'Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM), dossier i diploma d'assistència.

Altres
El director del Curs es reserva el dret d'excloure del curs a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompleixi les normes.
Així mateix es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions climatològiques ho aconsellen.
És necessari informar al Director del Curs de les incapacitats que els participants tinguin abans de realitzar l’activitat, ja siguin físiques o psíquiques i de caràcter permanent o temporal. Dels medica-ments o tractaments que estiguin seguint i de la possible necessitat dels mateixos duran el curs.